Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 07:42, số lượt xem: 23

Anh bỏ trần gian đến chốn nào?
Thiên đường, tiên cảnh... chọn nơi nao?
Bao nhiêu phiền muộn quăng đi hết,
Nhẹ bước nhàn du cõi động đào.

Tuổi hạc mây ngàn giương chí cao,
Việc đời việc đạo há gian lao!
Thu xếp vẹn toàn công trang trải,
Vẫy tay cười lớn gặp Nam Tào.

Đời người một thoáng tựa chiêm bao!
Giấc mộng đang say hoá ngọt ngào,
Lần này một bước là đi mãi,
Bỏ lại bên đời bể khổ lao.

Giờ đây phiêu lãng với trăng sao,
Quê xưa về lại vui biết bao!
Tu thân bồi đức qua nhiều kiếp,
Công quả viên thành thoả ước ao.

(14/11/2021)