Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:56, số lượt xem: 64

Chớ để mình say với bạc tiền,
Ôm sầu khổ, ác mộng triền miên!
Đang đương chức ngại gì không tóm,
Lúc nghỉ hưu lo sợ dính xiềng.
Mượn vệt sao trời răn “mấy thánh”,
Vay trăng đáy nước liệu “thành tiên”!
Tham mồi lắm kẻ lanh hơn cáo,
Lạm khoét gian tà thật đảo điên!

(19/03/2022)