Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:32, số lượt xem: 25

Nhặt đoá hoa khô tiết tiểu hàn,
Xuôi về suối vắng gió lan man.
Thà mơ gót nhỏ băng sương tuyết,
Chẳng nghĩ tay tiên gượng gảy đàn.
Tiếu ngạo giang hồ thân cốt cách,
Tiêu dao thuỷ tú chiếc thuyền nan.
Thi nhân hạnh ngộ vui khôn xiết,
Chỉ tiếc mình chưa thể hưởng nhàn.

(09/12/2021)