Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:40, số lượt xem: 22

Vào khuya tiếng cuốc chợt vơi dần,
Tỉnh giấc mơ màng đã cạn xuân.
Rệu rã canh tàn thay đổi khắc,
Thờ ơ nguyệt tận chuyển sang tuần.
Bao lần tuổi trẻ khơi mầm sống,
Mấy độ đương thì gợi tuyệt luân.
Đổ vỡ hơi nhiều xui tiếc nuối,
Làm sao chứng nghiệm nhiễm vô trần (?)

(16/02/2022)