Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2022 09:33, số lượt xem: 195

Võ nghệ, tài danh phải thất truyền
Gia đình, xã, huyện giấu triền miên
Nghề hay cất kỹ duy trì lợi
Nghiệp giỏi vùi chôn níu giữ quyền
Bí ẩn vai trò tu dưỡng vặt
Mơ hồ vị thế bảo hành chuyên
Cùng nhau nỗ lực theo từng nhóm
Thống lĩnh tầm cao thật phỉ nguyền

(11/11/2022)