Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 08:03, số lượt xem: 46

(Đọc chơi, chiêm nghiệm… khi Tết cận kề)

Mùa Xuân nghĩ kế kiếm ra tiền,
Hè về rủng rỉnh tưởng lên tiên.
Đến Thu tung cánh tiền đi hết,
Đông sang lạnh lẽo nhuốm ưu phiền!

Ông Tiên
Ta đến trần gian để kiếm tiền,
Mưu thần chước quỷ của ông tiên.
Dư tiền chẳng cách nào tiêu hết,
Bởi thế nên ta cứ luỵ phiền!

Bà Tiên
Bà đây tay nắm cũng bộn tiền,
Sửa miết mà sao chẳng giống tiên.
Mấy đứa phi công chuồn đâu hết,
Để chỉ mình ta tức tối phiền!

Gã khó
Tết đến đầu đau cũng bởi tiền,
Xài gì cũng tính, ước thành tiên.
Khỏi tiêu, chỉ biến là ra hết,
Chẳng thể… nên em mãi vẫn phiền!

Tết mà
Thế nhân rộn rã chuyện kim tiền,
Nhà nào cũng chỉnh tựa cung tiên.
Tết đến có nhiêu loè ra hết,
Sang xuân hẹn nợ… úi cha phiền!

(24/01/2022)