Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 12:09, số lượt xem: 29

Cấm vận triền miên chẳng dễ gần,
E rồi sẽ chịu chút lần khân.
Khi nào biểu hiện tuỳ nghi mức,
Thuở ấy bày phô định sẵn phần.
Hỗn chiến tưng bừng tra bụng chủ,
Tranh giành rộn rã kiểm lòng quân.
Bao giờ bãi lộng trào dâng tiếp,
Để ván cờ khuya đỡ nhọc dần.

(08/09/2022)