Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:52, số lượt xem: 28

Cha mẹ cho con kiếp sống này,
Suốt đời vất vả chẳng lung lay.
Nhường bao mật ngọt nguồn êm ấm,
Gánh nỗi chanh chua cội đoạ đày.
Phận gái cầu mong phùng tốt đẹp,
Làm trai khấn nguyện gặp nhiều may.
Hy sinh cực khổ già không ngại,
Cứ sợ chưa gieo đức đủ dày.

(16/08/2022)