Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 07:56, số lượt xem: 18

Tấm ảnh ngày xưa cất ở đâu?
Lục tung, chẳng thấy! Gợi thêm sầu.
Bao năm quên bẵng, nay chợt nhớ,
Mơ mộng ùa về, đôi mắt sâu!

Em hỡi, bây giờ em ở đâu?
Để anh níu lại chuyện tình sầu,
Năm xưa nhìn ảnh anh nhung nhớ,
Lạc ảnh quên hình sao khắc sâu?

Có biết lìa xa bởi vì đâu?
Mỗi khi nhắc lại nối thêm sầu,
Bước đi, bước mãi, không quay lại,
Ảo mộng len về trong thẳm sâu.

Ảnh ấy đôi mình chụp ở đâu?
Quá khứ tương lai vạn nẻo sầu,
Cất đi, giấu kỹ trong tâm khảm,
Bỗng chốc tràn về thương nhớ sâu.

Anh ở đây còn em ở đâu?
Thương cho thân phận Lý Mạc Sầu!
Tình si gieo hận, đau vì nhớ,
Đốt hết cho rồi quẳng cốc sâu.

Em hỡi! Cho dù em ở đâu?
Mù mịt chân mây, trọn cảnh sầu,
Quên chuyện dở dang, quên hết cả,
Còn bao kỷ niệm hãy chôn sâu!

(06/01/2022)