Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2022 08:24, số lượt xem: 29

Em về sửa túi nâng khăn,
Bao năm hẹn ước nhọc nhằn tình ai!
Phố phường nhộn nhịp sớm mai,
Học hành, tìm việc miệt mài tấm thân,
Phũ phàng chi bấy tình quân,
Một lời ích kỷ bâng khuâng phận người.
Hôm qua nói nói cười cười,
Hôm nay ngoảnh mặt bật lời khó ưa.
Gian nan tính mấy cho vừa,
Những lời hôn phối cày bừa lòng em.
Ruột gan không thể cho xem,
Tấm lòng trinh bạch lại đem chuốt cười.
Yêu nhau một, hận nhau mười,
Xin đừng vờ vịt mặt tươi trong sầu.
Không còn ý hợp tâm đầu,
Đường ai nấy bước dòng châu ứa tràn!

(23/10/2022)