Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 16:47, số lượt xem: 30

Đưa đường một khúc phải lòng nhau,
Bỗng thấy hoài thương vạn cổ sầu.
Giã biệt rời đi tràn tủi nhớ,
Tương phùng gặp gỡ xoá niềm đau.
Vùi chôn kỷ niệm tàn phai sắc,
Khoả lấp thời gian nhạt nhẽo màu.
Lỡ bước duyên thừa do số phận,
Thôi đừng luyến tưởng hận về sau.

(09/01/2022)