Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:37, số lượt xem: 32

Chẳng hiểu làm sao lại sập cầu!
Bàng hoàng, khóc thét bởi vì đâu?
Bê tông sụt lún lơi vài nhịp,
Sắt thép cong rời trụt móc câu.
Thiết kế công trình ai trách nhiệm?
Thi hành khắc phục kẻ nào thầu?
Nguyên nhân, thực trạng tìm cho rõ,
Trấn Cái Đôi Vàm đỡ thấy sâu!

Sự việc xảy ra vào 9g sáng ngày 21/12 ở Thị trấn Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau.
(22/12/2021)