Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:39, số lượt xem: 27

Ơ kìa chênh chếch lá vàng bay,
Tạo hoá đùa chơi đã sắp bày.
Chụp cảnh mưa phùn cơn gió lộng,
Ghi hình nước động mặt hồ lay.
Tâm hồn rộng mở niềm vui đến,
Thể chất an bình số phận may.
Lướt nhẹ xe qua đường lộ vắng,
Mây vờn hẻm núi tuyệt vời thay!

(30/12/2021)