Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 09:00, số lượt xem: 31

Thế là bữa đó cuộc chia phôi,
Ai tiếc cho ai đứng với ngồi,
Câu ca tiễn biệt còn nguyên đó,
Lệ nhỏ theo dòng đắng cả đôi.

Em đã theo người đâu phải tôi,
Mà sao bỗng chốc nhớ em rồi,
Nhớ đôi mắt biếc sầu trăm ngả,
Rẽ lối đi rồi nhợt tím môi.

Thế là chiếc bóng lại đơn côi,
Đối diện đường dài chỉ một thôi,
Bao nhiêu hẹn ước quăng đi hết,
Lỡ chuyến đò duyên lặng lẽ rời.

(05/07/2022)