Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:49, số lượt xem: 27

Chống để làm chi nghĩ phát rầu?
Ai hành thức mãi suốt đêm thâu!
Ơn trời! Gặm sạch trăm ha núi,
Lạy đất! Nhai luôn mấy đoạn cầu.
Chị nọ phong bì chưa đủ lớn,
Anh kìa cặp táp chẳng vào đâu!
Chao ôi! Phức tạp loài tham nhũng,
Quốc nạn! Ngăn sao bọn hoạt đầu!

(28/02/2022)