Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 08:24, số lượt xem: 21

Cũng tại những mùa thi,
Với bao điều trăn trở.
Miệt mài bên trang vở,
Em mơ bước vào đời.

Cũng tại những mùa thi,
Khiến bao người lầm lỡ,
Vô vàn điều đáng nhớ,
Đọng lại gì trong anh?

Cũng tại những mùa thi,
Cho chúng mình gặp gỡ,
Vẫn mãi là bỡ ngỡ,
Vẫn vụng về ngu ngơ.

Cũng tại những mùa thi,
Cho anh chùng chân bước,
Nhường em sang bến trước,
Tình gần nhưng đời xa.

Cũng tại những mùa thi,
Cho ta nhiều nhung nhớ,
Thời gian làm cách trở,
Không gian làm chia xa.

Cũng tại những mùa thi,
Bao mái đầu sớm bạc,
Cây đời thay lá nhạt,
Tình đời… vụt… hư vô.

(5/2012)