Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 13:12, số lượt xem: 48

Ba mươi năm gặp lại,
Bạn hiền mình đây ư?
Nét hồn nhiên thưở ấy,
Thấp thoáng nét ưu tư…

Ba mươi năm gặp lại,
Dẫu mỗi người một phương,
Tóc mình giờ trắng bạc,
Tóc bạn đã điểm sương…
Hàn huyên trong nuối tiếc,
Hoài niệm chốn sân trưòng…

Ba mươi năm gặp lại,
Trường xưa người cũng xưa,
Dĩ vãng như cơn mưa,
Giúp người trong cơn khát…
Ai trong cơn đoạ lạc,
Thì cũng cố quay về.

Ba mươi năm gặp lại,
Tưởng chừng trong cơn mê,
Bạn người còn người mất,
Lòng đau đớn trăm bề.

Ba mươi năm gặp lại,
Dĩ vãng là nỗi niềm,
Ừ ngày xưa mình dại!
Bây chừ chừng dại thêm…

Ba mươi năm gặp lại,
Bạn xa từ trăm quê!
Nhắc tên người xưa cũ,
Người buồn, người ủ rũ,
Bạn ơi sao chưa về?

Ba mươi năm gặp lại,
Trầm tư trút nỗi lòng…
Ai là người danh phận,
Ai còn kiếp long đong?
Xa dù xa vẫn nhớ,
Đời còn có tấm lòng…

(03/08/2015)