Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 12:10, số lượt xem: 45

Vào khuya huyễn mộng thấy cha về
Lệ nhỏ vui mừng lẫn tái tê
Lắm buổi tung hoành nguyên chữ hẹn
Nhiều khi tử chiến vẹn câu thề
Sa trường đạn pháo không hề sợ
Trận tuyến bom mìn chẳng biết ghê
Đất mẹ thanh bình người đã khuất
Thành tâm khấn nguyện đón cha về!

(09/09/2022)