Còn non tháng nữa Tết Nhâm Dần,
Chống dịch lâu dài oải tấm thân.
Cậu héo cô rầu bao vất vả,
Anh buồn chị tủi lắm gian truân.
Mai vàng trẩy hội khoe màu thắm,
Én liệng chao đàn khởi sắc xuân.
Khổ ải qua rồi cơn tím tái,
Tràn trề ước vọng gội hồng ân.

08/01/2022