Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:19, số lượt xem: 29

Bên ngoài gió thổi lạnh sờn căm
Kiếm chỗ nào êm trải lụa nằm
Mộng ảo suy hoài riêng chuyến tiễn
Mơ màng ngẫm lại số lần thăm
Lu mờ bởi vậy lầm trăng khuyết
Sáng tỏ mà đâu ngỡ nguyệt rằm
Vũ trụ xoay vần cơn hoán đổi
Người vui kẻ khóc chuyện nghìn năm

(08/06/2022)