Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 16:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2022 15:37, số lượt xem: 28

Ngày xuân lễ Phật viếng thăm chùa,
Khẽ bước thanh nhàn bỏ cuộc đua.
Khói nhạt bay mờ như huyễn cảnh,
Chùm hoa rũ thấp tựa chơi đùa.
Cầu tâm tĩnh tại đừng lay chuyển,
Khấn dịch suy tàn chẳng dễ khua.
Tiếng mõ chuông rền tăng hảo nguyện,
Thành tâm giải thoát mặc mây lùa.

(24/01/2022)