Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đình Hiệp vào 11/09/2022 12:20, số lượt xem: 23

Sợ khiếp ra đường gặp nữ kê,
Dăm anh cũng chọi đá tư bề,
Khi thua cúp mỏ giang chân chạy.
Lúc thắng giương mào đập cánh phê.
Sáng nắng trân mình như thiếu hụt,
Chiều mưa lắc cổ vẻ tràn trề.
Gà cồ lắm gã ưa chơi chịu,
Để mặc cô nàng chiến phát ghê!

(02/12/2021)