Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 08:01, số lượt xem: 35

Em ơi!
Sầu tím
đã lên rồi.
Mộng ảo,
dâng trào
Chỉ thế thôi!
Ngả nghiêng
Cười cợt
Trông thêm tệ,
Vung bút,
Thơ đề
Cạn khúc nhôi!

(19/01/2022)