Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 09:02, số lượt xem: 30

Xin người nhường chút sân si,
Để ta thầm lặng nhâm nhi chuyện mình.
Ngày xưa cô bé băng trinh,
Không ưa hò hẹn rập rình đón đưa.
Chờ em mấy lúc trời mưa,
Tỏ lòng ta hỏi về chưa ô choàng.
Cợt đùa hay chút hoang mang,
Xin đừng đã có người sang đón về.
Chợt buồn quyện với tái tê,
Con tim loạn nhịp ê chề làm sao!
Ưu tư ruột xót gan bào,
Nghe trong cõi lặng thét gào đớn đau.
Nàng về đâu, chàng về mau,
Mơ không chung mộng, kiếp sau hẹn hò!

(10/07/1990)