Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 16:48, số lượt xem: 25

Oai hùng trấn thủ giữa đêm sao,
Tưởng có mình ta ngất nghểu chào.
Nhật nguyệt luân phiên ngồi với đứng,
Đất trời chuyển vị thấp hay cao.
Mây trèo hẻm núi mưa sa tạnh,
Gió thổi bình nguyên nắng đổ sào.
Trở giấc Thiên Lang còn chiếu rạng,
Mơ màng tỉnh dậy bướm đè phao.

(09/01/2022)