Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:36, số lượt xem: 29

Đã bảo si cuồng luỵ lắm nha
Tinh tường chỉ rõ quý hồ đa
Thề duyên cụm khói bay vần vũ
Số phận màn mây rũ lả đà
Một khúc tâm tình khôn giãi tỏ
Muôn vàn hẹn ước nỏ hoà ca
Hoài ươm mộng thắm chân thành ngỏ
Mãi cứ trầm mê chẳng nhạt nhoà

(30/07/2022)