Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:33, số lượt xem: 27

Lúa chín vàng ươm vãn chợ chiều,
Ai lên Tây Bắc kiếm người yêu...
Thu tàn, đông tới thêm người mới,
Lặng đứng nhìn mây hắt cánh diều.

(17/12/2021)