Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:41, số lượt xem: 28

Tựa cửa âm trầm khẽ hát ca,
Cầu mong nhẹ nhõm sống chan hoà.
Không thèm giả trá đi chăn lợn,
Nỏ chịu khờ ngu bán chổi chà (?)
Vũ trụ vần xoay cùng tắc chuyển,
Càn khôn biến ảo đạo xây toà.
Đừng chơi cái kiểu khai gian lận,
Tội lỗi vô thường hoạ đáo gia!

(31/12/2021)