Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:34, số lượt xem: 25

Có nghĩa gì đâu một chút buồn
Tâm hồn xáo động dưới trăng suông
Câu thơ lạc điệu gieo vần vũ
Khúc nhạc chênh phô phổ loạn cuồng
Khách lạ qua đường thờ thẩn trốn
Tình thân ghé cửa ngẩn ngơ chuồn
Đầy thương nhớ dỗi hờn vô cớ
Để khối ưu sầu mặc sức tuôn.

(23/07/2022)