Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2022 16:01, số lượt xem: 33

Ngẫu hứng là chi hỏi bạn mình?
Khi nào thố lộ hỡi người xinh.
Ba đào trỗi dậy vì say đắm,
Bão tố trào dâng bởi lậm tình!
Xót kẻ bền gan cầu hẹn nữa,
Thương nàng quá đỗi nguyện trùng sinh!
Trần gian tạm nghỉ chờ duyên kiếp,
Vẫn nhủ nghìn năm một bóng hình.

(12/11/2022)