Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:43, số lượt xem: 31

1/
Những tưởng làm chim lượn mấy vòng,
Ai ngờ chẳng có chỗ nào mong!
Trời cao khoảng trống ông chèn lộng!
Đất rộng bình nguyên bả giữ tròng!
Gối mỏi còn lê dầu chạnh nỗi,
Chân chồn vẫn bước sợ gì long!
Tầng xanh thả cánh bay nhàn nhã,
Ước mãi thành chưa lại oải lòng!

2/
Âm thầm ước mãi hạn nào xong!
Bướm cũ vườn xưa đậu trổ đòng.
Nước lững lờ đưa chìm ảo vọng,
Mây hờ hững cuộn giấu cuồng phong.
Hay thì phận nổi lưu vài hướng,
Chả nhẽ sầu trôi lạc mấy dòng.
Nẻo đạo ngời dâng nhờ bát nhã,
Ơn đời xả nghiệp thoát tồn vong.

(08/08/2022)