Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:07, số lượt xem: 24

Thực quý bài thơ ẩn chứa tình
Thương người dõi mãi bước tùng chinh
Chiều lam khói toả bay mờ mịt
Sáng bạc sương giăng lướt dập dình
Mấy bận hồng nhan từ mộng ảo
Bao lần tráng sĩ khước hư vinh
Tranh giành thế lực quên nhân nghĩa
Miếng đỉnh chung sao lắm kẻ rình!

(28/05/2022)