Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:00, số lượt xem: 21

Lũ trẻ bây giờ thật đáng khen,
Online học riết cũng thành quen.
Hàng ngày hai buổi canh lên mạng,
Đến tối vài giờ chát mấy phen.
Sách vở lu bù ôn mải miết,
Bài làm nhếch nhác khó bon chen.
Vậy mà Covid vờn quanh mãi,
Thật khó hoàn công nợ sách đèn!

(05/12/2021)