Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 12:03, số lượt xem: 33

Ơi nàng thiếu nữ đẹp như tranh
Ước mãi cùng em hưởng mộng lành
Tựa cụm mây ngàn dâng cõi biếc
Y diều xoải cánh vụt trời xanh
Bình yên nhẹ bước thời cô lữ
Hạnh phúc nhàn du lúc độc hành
Hẹn nhé cầm tay về bến đợi
Ai cười khúc khích giọng hoàng oanh

(05/09/2022)