Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đình Hiệp vào 11/09/2022 16:44, số lượt xem: 34

Bạn ghé nhà chơi hãm ấm trà,
“Bên mình cũng có chỉ không pha.”
Khi mừng đối ẩm vài câu chuyện,
Lúc nản trầm tư mỗi tiếng à.
Lọ phải già nua lười hí hoáy,
Bằng như trẻ mãi thích sa đà.
Từng vui xướng hoạ cùng thi hữu,
Thức cả đêm trường chẳng muốn xa.

Mời vui xướng hoạ ẩm chung trà,
Bạn hữu an bài rửa ấm pha.
Ngất ngưởng trên bàn anh gõ nhịp,
Dềnh dang dưới phản chị kêu à.
Tình tha thiết, gợi câu hoài tưởng,
Chọn ý tường minh, nghĩa đậm đà.
Phím nhẩy thành thơ còn vọng mãi,
Công thành kiểm lại mới rời xa.

(05/01/2022)