Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2022 07:58, số lượt xem: 36

Đọc báo sao nhiều chuyện thị phi,
Trai đơn gái chiếc luận làm gì (?)
Khi thì cụ lão dâng con xế,
Lúc lại bà già tặng séc chi.
Đổi chác tình tiền ai khách khí,
Bàn giao của lạ có đâu kỳ.
Đời ta ngắn ngủi chơi cho khoái,
Bướm rũ hoa tàn uổng quá đi!

(24/03/2022)