Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/09/2022 16:33, số lượt xem: 31

1.
Thấp thỏm người đi ngậm nỗi sầu
Anh hùng lỡ độ khóc mùa ngâu
Xông vào dịch giã đời lên tiếng
Tách biệt nhà riêng lão thỉnh cầu
Hợp sức chung lòng do nghĩa cả
Cùng nhau khắc dạ bởi tâm đầu
Không còn gặp nữa vì Cô Vít
Cách trở chia lìa trĩu giọt châu.

2.
Mơ ngày gặp gỡ phố về châu
Dịch đến trần gian nỗi khổ sầu
Hận kẻ gian tà tham nhũng tét
Thương người chiến sĩ trọn tình sâu
Gìn che phủ kín trong phòng bệnh
Bảo hộ trùm thân giữa tuyến đầu
Những tưởng sum vầy vui cạn chén
Đâu ngờ vĩnh biệt đến ngàn thâu

(13/04/2022)