Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2022 08:20, số lượt xem: 37

Bao giờ chịu đến hỡi người ơi,
Nắng đẹp trời trong rạng sắc ngời.
Dừng bước giang hồ ra sức ngủ,
Rửa tay gác kiếm mặc tình chơi!
Đường thi xướng hoạ chân thành đáp,
Lục bát hoà giao đạo nghĩa mời…
Rảnh rỗi cùng nhau cờ một ván,
Khi buồn chạm cốc ực vài hơi…

(22/10/2022)