Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:01, số lượt xem: 17

Còn trẻ mà sao cứ lộn chồng,
Nửa đêm nhìn lại phải anh không?
Anh đi công tác dăm ba bữa,
Chị bấm điện đàm tám chín ông.
Đọc báo nghe tin toàn nhí nhắng,
Xem đài thấy cảnh tán lông bông.
Tình yêu thời đại ôi ngao ngán,
Đâu cảnh uyên ương đượm ngát nồng!

(06/12/2021)