Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:38, số lượt xem: 24

Hết Tết cuồng chân đã muốn vù,
Cùng nàng vãn cảnh dáng nhàn du.
Sương giăng lạnh rét run cầm cập,
Khói toả u thâm ngó mịt mù.
Thác bạc xuôi dòng tung bọt nước,
Dây vàng uốn lượn xoải tay đu.
Buồn phiền bỏ lại sau lưng nhé,
Tạo hoá tài hoa đáng trợ phù.

(07/02/2022)