Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:08, số lượt xem: 27

Lối nhỏ con đường cỏ mọc chen,
Thương ai phận bạc với thân hèn.
Xin thôi xéo nát đời non trẻ,
Vận thế gian dời cuộc đỏ đen.

(30/05/2022)