Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 11:59, số lượt xem: 22

Không nghĩ thì thôi ngẫm lại phiền,
Tham mồi bọn chúng phá như điên,
Rừng vàng cạo trọc xây dinh thự,
Suối bạc san cao tạo thảo điền.
Lúc vượng, thời may tài lộc đến,
Khi suy, vận rủi hoạ tai liền.
Ai xui ai khiến do mình cả,
Tội ác, tham ô cũng bởi tiền.

(03/12/2021)