Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2022 15:39, số lượt xem: 23

Hỏi rượu còn không mãi hít hà!
Phương này nóng lạnh cũng phòng xa,
Hai bình nếp sủi mời dăm bạn,
Nửa lạng bò khô đãi mấy nhà.
Thưởng lãm vui vầy lưu khúc nhạc,
Say tình dõng dạc cất đồng ca,
Kim bằng nghĩa trọng cao vời chí,
Chuyện vãn mừng xuân cảnh xế tà.

Nhìn y, hỏi bạn ác hay tà?
Dũng cảm ngang tàng lạc tiếng ca,
Khổ nỗi gian hùng chơi loạn thế!
Buồn sao bạo chúa bỡn muôn nhà!
Căm hờn lính nữ đòi xung trận,
Nổi giận dân thường nã chiến xa,
Quyết tử ngăn thù không sợ hãi,
Ngàn năm hiển hách định san hà.

(01/03/2022)