Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 08:00, số lượt xem: 41

Nằm ngủ
riêng mình
có phải không?
Anh giúp
tìm em
một tấm chồng,
Những ngày
rét mướt
ta thầm hứa,
Chẳng để
cô phòng
lộng gió đông.

(18/01/2022)