Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 17:41, số lượt xem: 17

Không còn tiếng cuốc giữa trăng thanh!
Lủi thủi tìm nhau nín lặng đành!
Thảm thiết kêu cuồng cơn mộng mị!
Thê lương thét loạn chứng miên hành!
Năm canh ngậm mỏ chui mình chậm!
Sáu khắc câm mồm rảo bước nhanh!
Thục Đế xưa hoài thương kiếp vận!
Nay thì Quốc điểu khóc xuân xanh!

(21/02/2022)