Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 08:18, số lượt xem: 18

Bão đã đến thét gào đời áo não!
Lặn lội trong mưa, đường phố, thẫn thờ.
Mong cho Covid chìm theo cơn bão,
Biến mất trên đời như chỉ trong mơ...

Bão đã đến phất cờ gióng trống,
Lũ lụt tràn về gió lộng tứ phương.
Trong thì Covid xưng vương,
Ngoài thì bão nổi ruộng vườn xác xơ.

Dâng nước lên vỡ bờ sạt lở,
Lũ tràn về giật đổ nhà dân,
Lấp vùi mọi thứ dưới chân,
Ngang nhiên chôn sống bất thần người ta.

Còn Covid hồn ma bóng quế,
Đột ngột nhập vào cơ thể bệnh nhân,
Đoạ đầy thân thể, tinh thần,
Làm cho mạng sống thập phần lâm nguy.

Dịch với bão cấp kỳ gây hoạ,
Vô hình chung biến hoá khôn lường,
Nhân gian tràn ngập tai ương,
Tứ bề nguy khốn khẩn trương cứu người.

5K thông điệp cần ghi nhớ,
Trước giữ mình, sau chặn dịch lây lan,
Sống sao cho thật an toàn,
Để loài ma mị hết đàng hại nhân.

Giúp đỡ dân xây nhà cứu hộ,
Gia cố thuyền bè giải khổ nạn tai,
Phòng ngừa bão lũ ngày mai,
Ân nhân cứu mệnh, dân hoài nhớ ơn.

Hãy nhủ rằng mình người dân Việt,
Máu Lạc Hồng chảy mãi trong tim,
Nghĩa nhân, bác ái đâu tìm?
Tự trong cốt cách uy nghiêm giống nòi.

Hãy kết đoàn tương thân, tương ái,
Dân Việt Nam tận nghĩa đồng bào,
Nguy nan xót giọt máu đào,
Giúp nhau vượt khó xiết bao nghĩa tình.

(19/03/2022)