Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 07:43, số lượt xem: 25

Trái gì xanh đỏ tím trắng vàng....
Đủ màu lắm sắc dáng vênh vang,
Đôi khi thích thú chơi màu khác,
Gợi thèm anh dám cắn em không?

Thì ra đủ bảy sắc cầu vồng!
Hay được chưng bày chốn ban công,
Mùa xuân gieo hạt cây mau lớn,
Thích chỗ nắng nhiều mau trổ bông.

Nắng chiếu hàng cây gió phập phồng,
Cũng là đến lúc trái chuyển hồng,
Xinh tươi cây cảnh lòng ai nỡ,
Để ngắm nhìn chơi có thích không?

(10/3/2021)