Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 10:21, số lượt xem: 26

Ưu phiền giấu chặt ở buồng tim
Có nghĩa gì đâu chuyện hỏi tìm
Bạn cũ âm thầm đi khuất nẻo
Người yêu khẽ lặng biến im lìm
Ân tình thuở đó dàng tay vẫy
Kỉ niệm hôm nào duỗi cánh chim
Bỏ hẹn thuyền xưa lìa bến đỗ
Thơ sầu trải chữ đính cành sim

(31/03/2022)