364.33
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
126 bài thơ
21 người thích
Tạo ngày 27/07/2005 12:49 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/04/2007 18:54 bởi Vanachi
Nguyễn Đình Chiểu 阮廷沼 (1822-1888) tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ (sau khi mù lấy hiệu Hối Trai), sinh ngày 12, tháng 5, năm Nhâm ngọ (1822), ở làng Tân Khánh, tổng Bình Trị thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Cụ mất ngày 24 tháng 5, năm Mậu Tý (1888) ở làng An Đức, tổng Bảo An, quận Ba Trị, tỉnh Bến Tre.

Cha là Nguyễn Đình Huy, mẹ là Trương Thị Thiệt. Ông là con cả của bà Thiệt, tuy vậy thuộc dòng thứ của ông Huy. Dòng chính của ông Huy với bà Phan Thị Hữu có 2 con: Đình Lân và Thị Phu. Bà họ Trương có 7 con: các em của ông Đình Chiểu là Thị Thục, Thị Nữ, Thị Thành, Đình Tựu, Đình Tự, và Đình Huân.

Ông đỗ tú tài trong kỳ thi hương 1843 tại Gia Định. Năm 24 tuổi ông ra Huế để thi hội dọc đường nghe tin mẹ mất (10-12-1848) ông phải trở về cư tang. Trên đường về ông bị…

 

 1. Chạnh tưởng Khổng Tử
 2. Chạy giặc
  3
 3. Chúng tử tế mẫu văn
 4. Con dê
 5. Đạo trời
 6. Điếu Phan Công Tòng bài 01
 7. Điếu Phan Công Tòng bài 02
 8. Điếu Phan Công Tòng bài 03
 9. Điếu Phan Công Tòng bài 04
 10. Điếu Phan Công Tòng bài 05
 11. Điếu Phan Công Tòng bài 06
 12. Điếu Phan Công Tòng bài 07
 13. Điếu Phan Công Tòng bài 08
 14. Điếu Phan Công Tòng bài 09
 15. Điếu Phan Công Tòng bài 10
 16. Điếu Phan Thanh Giản
  3
 17. Điếu Trương Định bài 01
 18. Điếu Trương Định bài 02
 19. Điếu Trương Định bài 03
 20. Điếu Trương Định bài 04
 21. Điếu Trương Định bài 05
 22. Điếu Trương Định bài 06
 23. Điếu Trương Định bài 07
 24. Điếu Trương Định bài 08
 25. Điếu Trương Định bài 09
  1
 26. Điếu Trương Định bài 10
 27. Điếu Trương Định bài 11
 28. Điếu Trương Định bài 12
 29. Đơn đao phó hội
 30. Hoa sen lỗi thì
 31. Hoàng trùng trập khởi
 32. Hồi 01
 33. Hồi 01
  1
 34. Hồi 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi
 35. Hồi 02
 36. Hồi 02
 37. Hồi 02: Vân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài
 38. Hồi 03
 39. Hồi 03
 40. Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
  1
 41. Hồi 04
 42. Hồi 04
 43. Hồi 04: Nguyệt Nga về Hà Khê
 44. Hồi 05
 45. Hồi 05
 46. Hồi 05: Vân Tiên đi thi
 47. Hồi 06
 48. Hồi 06
 49. Hồi 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã
 50. Hồi 07
 51. Hồi 07: Vân Tiên ra đi thi. Ghé nhà Võ công gặp bạn
 52. Hồi 08
 53. Hồi 08: Vân Tiên từ biệt Võ công, Thể Loan. Lên đường ra kinh thi, gặp: Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm
 54. Hồi 09
 55. Hồi 09: Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về
 56. Hồi 10
 57. Hồi 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Vân Tiên xuống sông
 58. Hồi 11
 59. Hồi 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đem về nhà Võ công
  1
 60. Hồi 12
 61. Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng
 62. Hồi 13
 63. Hồi 13: Du thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà
 64. Hồi 14
 65. Hồi 14: Hớn Minh đem Vân Tiên về chùa
 66. Hồi 15
 67. Hồi 15: Nguyệt Nga nhân có Lục ông, Kiều công mời qua, nghe tin Vân Tiên mất, buồn rầu khóc than
 68. Hồi 16
 69. Hồi 16: Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ bên nước Ô Qua
 70. Hồi 17
 71. Hồi 17: Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ; vào vườn gặp Bùi ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt
 72. Hồi 18
 73. Hồi 18: Nguyệt Nga trốn họ Bùi, lão bà gặp đem về nuôi
 74. Hồi 19
 75. Hồi 19: Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, giã từ Hớn Minh về thăm cha
 76. Hồi 20
 77. Hồi 20: Vân Tiên ra kinh thi đậu trạng nguyên. Vua sai đi dẹp giặc Ô qua với Hớn Minh
 78. Hồi 21
 79. Hồi 21: Vân Tiên gặp Nguyệt Nga, về tâu vua. Ơn đền, oán trả rồi về vinh qui cưới nàng Nguyệt Nga
 80. Hồi 22
 81. Hồi 23
 82. Hồi 24
 83. Hồi 25
 84. Hồi 26
 85. Hồi 27
 86. Hồi 28
 87. Hồi 29
 88. Hồi 30
 89. Hồi 31
 90. Hồi 32
 91. Hồi 33
 92. Hồi 34
 93. Hồi 35
 94. Hồi 36
 95. Hồi 37
 96. Hồi 38
 97. Hồi 39
 98. Hồi 40
 99. Hồi 41
 100. Hồi 42
 101. Hồi 43
 102. Hồi 44
 103. Hồi 45
 104. Làm thuốc
 105. Lăng mẫu tống sứ
 106. Mưa dầm
 107. Ngựa Tiêu Sương
 108. Nước lụt
 109. Than đạo
 110. Thảo thử hịch
 111. Thất Kinh Châu
 112. Thư gửi cho em
 113. Trời bão
 114. Tú tài Chiểu tự thuật
 115. Từ biệt cố nhân
 116. Tứ dân - công
 117. Tứ dân - nông
 118. Tứ dân - sĩ
 119. Tứ dân - thương
 120. Tự thuật (I)
 121. Tự thuật (II)
 122. Văn tế lục tỉnh sĩ dân trận vong
 123. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
  5
 124. Văn tế Trương Định
 125. Vương Lăng biếm Trần Bình
 126. Xem bói

Tuyển tập chung