35.00
6 bài thơ
1 người thích

Đọc nhiều nhất

Thích nhất

Mới nhất

Tạo ngày 23/10/2005 17:55 bởi Vanachi
Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà MậuNgư Tiều vấn đáp y thuật là ba tác phẩm chánh của Đồ Chiểu. Ba tác phẩm ấy là ba tia nháng của một khối nhiệt thành vì đạo nho, phóng ra trong ba thời kỳ, thành ba sắc tướng.

Lục Vân Tiên ra đời buổi nước nhà còn yên ổn, cho nên ý văn không thấy cảm về thời thế, chỉ thấy xót về thân thế. Với Dương Từ - Hà Mậu, cuộc biển dâu đà chan nhãn, song le Đồ Chiểu còn tràn trề hy vọng cứu thời, cho nên lời văn hăng hái chiến đấu. Đến Ngư Tiều vấn đáp y thuật thời sự đã dĩ nhiên, không làm sao được nữa - Đồ Chiểu đành trông nơi y thuật cứu dân đỡ khổ tật bệnh mà thôi. Nơi truyện này, văn thoát tục và thoát trần (manh nha từ truyện Lục Vân Tiên) đã hoàn toàn bộc lộ.

Ấy, ba truyện, ba vẻ, nhưng chỉ một mạch, một dòng. Duy…